อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
การเงิน Monthly Report

ภายในใช้ - 2/8/2561

 

 

 

  

การเงิน

 

DLink : Bug : set Link Aggregation with Static mode VLAN be change to 1 and noway to config.

ข่าวสาร - 9/4/2561

  Firmware Version: DGS-3630-28SC Build 2.00.020 and DXS-3000-32S Build 2.40.046 I want to use port 3-4 be trunk together as 1 Link. I config port 3-4 to VLAN 2. Set Link Aggregation with Static mo...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

QNAP : Bug : FileStation on TS-863U-RP cannot upload/download Thai filename.

ข่าวสาร - 4/4/2561

  FileStation on TS-863U-RP cannot upload/download Thai filename. But FileStation on TS-431+ upload/download Thai filename work perfectly.

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Driver HP Scanjet N6350

ข่าวสาร - 14/3/2561

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Windows : SMB1

เว็บเพจ - 19/1/2561

  sc.exe query lanmanworkstation sc.exe query MRXSMB10

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.ทั่วไป.หัวข้อทั่วไป

 

MIS RIPO

สวนพ - 19/12/2560

  System config....

 

 

 

  

ทั่วไป

 

WannaCry Anti-Ransomware Patch KB4012598 by Microsoft (May 13, 2017)

ซอฟท์แว - 18/5/2560

  Security Update for Windows XP SP3. Security Update for Windows Server 2003. A security issue has been identified in a Microsoft software product that could affect your system.

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

How to find the IP address assigned to an interface that has been removed

เว็บเพจ - 6/3/2560

  use regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces use the netsh command to accomplish this: netsh interface ipv4 dump That should give you ma...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : cAcc3 : Export SQL to access

ภายในใช้ - 28/2/2560

  if ever do export SQL to access, the step will need 1. run new.bat 2. run ExportSQL2Access.exe 110810 : will take time about 5 minute. 120308 : add sourcedoc and backup all field SQL to access...

 

 

 

  

การเงิน

 

Associate a file type or protocol with a specific program

เว็บเพจ - 18/2/2560

  - open "Control Panel" - choose "Default Programs" - choose "Associate a file type or protocol with a specific program" - select any name of file type then click "Change program" - select any prog...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า