อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Ogooglebar may end up in SAOL

ข่าวสาร - 6/4/2556

  Peter Englund, permanent secretary of the Swedish Academy, thinks that Google countered its own purpose by affecting the Language Council to remove the word from ogooglebart new order list. - The...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : การเงิน : แก้ไข ยอดยกมา

ภายในใช้ - 5/4/2556

  7/1/2556 Problem : Timeout "จะทำการยกยอด ไป 56-Q2 คลิ๊ก ที่ move to 56-Q2 สำหรับ กันทั้งหมด จะขึ้นข้อความตามไฟล์ดังแนบ" Solution : Create temp table to all this function.

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : ทะเบียนครุภัณฑ์

ภายในใช้ - 15/3/2556

  ต้นแบบของ ทะเบียนครุภัณฑ์ เริ่มให้ทดลองใช้งาน โครงสร้างเบื้องต้นประกอบด้วย ข้อมูลหลัก -------ข้อมูลสถานะ Status -------Tags -------รุปภาพ photo -------Files ด้วยความไม่ชัดเจนในการกำหนดสาร...

 

 

 

  

ทะเบียนครุภัณฑ์

 

MIS : การเงิน : ยอดคงเหลือ ในรายงานคงเหลือ ACC กับ ACT-2

ภายในใช้ - 15/3/2556

  เข้าใจว่า คงหมายถึง ทำไมติดลบ ใน Act2. คงพอจำได้ อดีต ใน Act2. จะอิงตาม รายงานคงเหลือ ซึ่งเริ่มจากยอดจ่ายจริงใน แต่ละ QT ตาม Act2 ต่อมาขอเปลี่ยน ไม่อิง แต่ขอเป็น รายจ่ายรวม นั้นก็คีอ 56-Q2 มีการรับจร...

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : รายจ่าย : ข้อมูลส่งคืนเอกสาร

ภายในใช้ - 21/2/2556

  การเพิ่ม เลขที่เงินยืม เลขกองคลัง ใน ใบแลดงการส่งเอกสาร ส่งผลกระทบดังนี้ - ความเร็วในการออกรายงานจะช้าลงกว่า 300% เนื่องจาก - รายจ่าย มีการเคลียเงินยืมมากกว่า 1 รายการ รายงานต้องไม่นับซ้ำซ้อน และ ต้...

 

 

 

  

การเงิน

 

Ten basic Android terminal commands you should know

ภายในใช้ - 13/2/2556

  For a lot of us, the fact that we can plug our Android phone or tablet into our computer and interact with it is a big plus. Besides the times when we've broken something and need to fix it, there are...

 

 

 

  

แอนดรอยด์

 

MIS : การเงิน : รายรับ : ใบนำส่งเงิน

ภายในใช้ - 5/2/2556

  need correct date in "ใบนำส่งเงิน" in case of transfer only.(change refer dtldate to dtlchqdate)

 

 

 

  

การเงิน

 

Universal Media Server 2.3.0 (DLNA-compliant UPnP Media Server)

ซอฟท์แว - 4/2/2556

  Universal Media Server is a DLNA-compliant UPnP Media Server. The program streams or transcodes many different media formats with little or no configuration. It is powered by MEncoder, FFmpeg, tsMuxeR...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.แอนดรอยด์

 

Philips quits consumer electronics after 80+ years

ข่าวสาร - 1/2/2556

  Philips Electronics has decided to get out of the consumer electronics business as more than 80 years on the job. The Dutch company announced the sale of their audio, video, multimedia and accessorie...

 

 

 

  

เทคโนโลยี

 

Google Docs support of older Microsoft Office formats ends Jan. 31st

ข่าวสาร - 22/1/2556

  Last fall, Google announced Google Docs users would not be able to export files in certain Microsoft Office documents after October 1st, 2012. The documents were in the .doc, .xls, and .ppt formats, ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า