อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
LibreOffice v4.0.3

ซอฟท์แว - 13/5/2556

  LibreOffice is a comprehensive, professional-quality productivity suite that you can download and install for free. There is a large base of satisfied LibreOffice users worldwide, and it is available ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Microsoft will make $3.4 billion from Android in 2013

ข่าวสาร - 10/5/2556

  Windows Phone 8 may not be selling well, having captured just 5.6% of U.S phone sales in Q1 2013 (despite being a very good operating system). In April of this year, Microsoft won a legal battle that...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.แอนดรอยด์

 

International Space Station dumps Windows XP for Linux

ข่าวสาร - 10/5/2556

  Until this year, the astronauts who worked on board the International Space Station used Windows XP laptops. Now there's word that Windows XP has been discontinued on the ISS in favor of a version of...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

mis.ipc.kmutt.ac.th

ภายในใช้ - 10/5/2556

 

 

 

  

ทั่วไป

 

MIS : การเงิน : รายรับ : รายจ่าย : เงินยืม : ID และ Refno

ภายในใช้ - 8/5/2556

  Corrected : 8/5/2556 Refno ในเงินยืมมี 3 รูปแบบคือ - ทxxx/56 ---> ต้องระบุ QT และ ACC ขึ้นต้นด้วย "เงินทดรองจ่าย" - จxxx/56 ---> ต้องระบุ QT และ ACC ขึ้นต้นด้วย "เงินทดรองจ่าย" - xx...

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : User Authorize : Timing Allow (กำหนดเวลาการใช้งาน)

ภายในใช้ - 29/4/2556

  New feature, Timing allow to control user which use MIS by Disable/Enable left menu - set allow by weekday - set allow by Time on hour of day - disallow on holiday include Sat and Sun - Tempor...

 

 

 

  

การเงิน

 

export access ไม่ได้

ภายในใช้ - 23/4/2556

  export แล้ว error ตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : Web Folder

ภายในใช้ - 9/4/2556

  บริการนื้ขอ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ email ของ @pdti.kmutt.ac.th หรือ @kmutt.ac.th และตัองได้ลงทะเบียนใช้งานเครื่อข่ายแล้ว (Network registed) เท่านั้น

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS-RD : Import Expense amount from cAcc for Risk management

ภายในใช้ - 9/4/2556

  9/4/2556 corrected. - Cut the TOR out (this make user confused), may can show in admin (who is admin may still confused) - New sorting by ascending - Show value in their term meaning and add ...

 

 

 

  

MIS-RD.การเงิน

 

Ogooglebar may end up in SAOL

ข่าวสาร - 6/4/2556

  Peter Englund, permanent secretary of the Swedish Academy, thinks that Google countered its own purpose by affecting the Language Council to remove the word from ogooglebart new order list. - The...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ]
จำนวน 20 หน้า