อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
MIS : การเงิน : รายรับ : รายจ่าย : เงินยืม : ID และ Refno

ภายในใช้ - 8/5/2556

  Corrected : 8/5/2556 Refno ในเงินยืมมี 3 รูปแบบคือ - ทxxx/56 ---> ต้องระบุ QT และ ACC ขึ้นต้นด้วย "เงินทดรองจ่าย" - จxxx/56 ---> ต้องระบุ QT และ ACC ขึ้นต้นด้วย "เงินทดรองจ่าย" - xx...

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : User Authorize : Timing Allow (กำหนดเวลาการใช้งาน)

ภายในใช้ - 29/4/2556

  New feature, Timing allow to control user which use MIS by Disable/Enable left menu - set allow by weekday - set allow by Time on hour of day - disallow on holiday include Sat and Sun - Tempor...

 

 

 

  

การเงิน

 

export access ไม่ได้

ภายในใช้ - 23/4/2556

  export แล้ว error ตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : Web Folder

ภายในใช้ - 9/4/2556

  บริการนื้ขอ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ email ของ @pdti.kmutt.ac.th หรือ @kmutt.ac.th และตัองได้ลงทะเบียนใช้งานเครื่อข่ายแล้ว (Network registed) เท่านั้น

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS-RD : Import Expense amount from cAcc for Risk management

ภายในใช้ - 9/4/2556

  9/4/2556 corrected. - Cut the TOR out (this make user confused), may can show in admin (who is admin may still confused) - New sorting by ascending - Show value in their term meaning and add ...

 

 

 

  

MIS-RD.การเงิน

 

Ogooglebar may end up in SAOL

ข่าวสาร - 6/4/2556

  Peter Englund, permanent secretary of the Swedish Academy, thinks that Google countered its own purpose by affecting the Language Council to remove the word from ogooglebart new order list. - The...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : การเงิน : แก้ไข ยอดยกมา

ภายในใช้ - 5/4/2556

  7/1/2556 Problem : Timeout "จะทำการยกยอด ไป 56-Q2 คลิ๊ก ที่ move to 56-Q2 สำหรับ กันทั้งหมด จะขึ้นข้อความตามไฟล์ดังแนบ" Solution : Create temp table to all this function.

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : ทะเบียนครุภัณฑ์

ภายในใช้ - 15/3/2556

  ต้นแบบของ ทะเบียนครุภัณฑ์ เริ่มให้ทดลองใช้งาน โครงสร้างเบื้องต้นประกอบด้วย ข้อมูลหลัก -------ข้อมูลสถานะ Status -------Tags -------รุปภาพ photo -------Files ด้วยความไม่ชัดเจนในการกำหนดสาร...

 

 

 

  

ทะเบียนครุภัณฑ์

 

MIS : การเงิน : ยอดคงเหลือ ในรายงานคงเหลือ ACC กับ ACT-2

ภายในใช้ - 15/3/2556

  เข้าใจว่า คงหมายถึง ทำไมติดลบ ใน Act2. คงพอจำได้ อดีต ใน Act2. จะอิงตาม รายงานคงเหลือ ซึ่งเริ่มจากยอดจ่ายจริงใน แต่ละ QT ตาม Act2 ต่อมาขอเปลี่ยน ไม่อิง แต่ขอเป็น รายจ่ายรวม นั้นก็คีอ 56-Q2 มีการรับจร...

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : รายจ่าย : ข้อมูลส่งคืนเอกสาร

ภายในใช้ - 21/2/2556

  การเพิ่ม เลขที่เงินยืม เลขกองคลัง ใน ใบแลดงการส่งเอกสาร ส่งผลกระทบดังนี้ - ความเร็วในการออกรายงานจะช้าลงกว่า 300% เนื่องจาก - รายจ่าย มีการเคลียเงินยืมมากกว่า 1 รายการ รายงานต้องไม่นับซ้ำซ้อน และ ต้...

 

 

 

  

การเงิน

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า