อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Universal Media Server 2.3.0 (DLNA-compliant UPnP Media Server)

ซอฟท์แว - 4/2/2556

  Universal Media Server is a DLNA-compliant UPnP Media Server. The program streams or transcodes many different media formats with little or no configuration. It is powered by MEncoder, FFmpeg, tsMuxeR...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.แอนดรอยด์

 

Philips quits consumer electronics after 80+ years

ข่าวสาร - 1/2/2556

  Philips Electronics has decided to get out of the consumer electronics business as more than 80 years on the job. The Dutch company announced the sale of their audio, video, multimedia and accessorie...

 

 

 

  

เทคโนโลยี

 

Google Docs support of older Microsoft Office formats ends Jan. 31st

ข่าวสาร - 22/1/2556

  Last fall, Google announced Google Docs users would not be able to export files in certain Microsoft Office documents after October 1st, 2012. The documents were in the .doc, .xls, and .ppt formats, ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Adobe Flash Player

ซอฟท์แว - 22/1/2556

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.แอนดรอยด์

 

Windows 8, why I love it

บทความ - 20/1/2556

  I recommend to read this article of Andrew Stevenson on neowin.net.

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Smartphones Q3 Final Numbers, Top 10 biggest manufacturers

ข่าวสาร - 9/1/2556

  So its that time of the year. We're in the Smartphone Bloodbath wars, Year Three: Digital Jamboree. Its Q3. We now have all four big analyst houses who have reported their total market size numbers (I...

 

 

 

  

เทคโนโลยี.แอนดรอยด์

 

Mobile tech to look out for in 2013

ข่าวสาร - 5/1/2556

  We've almost reached 2013, and with it comes a whole new year of exciting and yet-to-be-revealed tech products to look forward to. For a significant portion of us, 2013 will be the year that we upgra...

 

 

 

  

เทคโนโลยี

 

Google’s New Service Changes Can Affect Windows 8 Negatively

ข่าวสาร - 1/1/2556

  Google recently announced that it is pulling back support for Exchange ActiveSync from Windows 8 and Windows 8 Phone devices. This means that Windows users who had been using Google’s services like Go...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

HFS ~ Http File Server

ซอฟท์แว - 27/11/2555

  HTTP File Server (HFS) is an easy to use drag and drop file server for personal file sharing. You can use HFS (HTTP File Server) to send and receive files. It's different from classic file sharing bec...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

BoxedAPP SDK 3.0.9.5

ซอฟท์แว - 27/11/2555

  BoxedApp Packer - is a developer utility for converting your regular full-fledged applications to single self-sustaining executable files that don't require the installation in order to be run. That l...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า