อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Google’s New Service Changes Can Affect Windows 8 Negatively

ข่าวสาร - 1/1/2556

  Google recently announced that it is pulling back support for Exchange ActiveSync from Windows 8 and Windows 8 Phone devices. This means that Windows users who had been using Google’s services like Go...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

HFS ~ Http File Server

ซอฟท์แว - 27/11/2555

  HTTP File Server (HFS) is an easy to use drag and drop file server for personal file sharing. You can use HFS (HTTP File Server) to send and receive files. It's different from classic file sharing bec...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

BoxedAPP SDK 3.0.9.5

ซอฟท์แว - 27/11/2555

  BoxedApp Packer - is a developer utility for converting your regular full-fledged applications to single self-sustaining executable files that don't require the installation in order to be run. That l...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Google to Fix Overblown December Birthday Issue in Android 4.2

ข่าวสาร - 23/11/2555

  Over the last couple of days, the Android community noticed a bug in Android 4.2, one that erased the month of December through the Event calendar in the People app (pictured above). You would have th...

 

 

 

  

แอนดรอยด์

 

Deal Breaker if a Phone Doesn’t Have a microSD Slot ?

ข่าวสาร - 16/11/2555

  During last night’s Droid Life Show, we talked at length about the storage choices that have been made for the newest crop of Android superphones. Google decided long ago that they were no longer supp...

 

 

 

  

แอนดรอยด์

 

Windows XP SP3 and Office 2003 Support Ends April 8, 2014

ข่าวสาร - 10/11/2555

  In 2002 Microsoft introduced its Support Lifecycle policy based on customer feedback to have more transparency and predictability of support for Microsoft products. As per this policy, Microsoft Busin...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Windows Phone 8 system launches

ข่าวสาร - 30/10/2555

  It boasted that the system's internet browser, Internet Explorer 10, was the fastest on any mobile, and also suggested it offered the closest integration with video chat app Skype. Microsoft had a ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Windows 7 - Windows Logged on With Temporary Profile

เว็บเพจ - 19/10/2555

  Sometimes Windows 7 OS may not read your correct user profile properly, instead, load with temporary profile which will look completely different. If you are not aware of temp profile or missed to se...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : การเงิน : detail (รายรับ/รายจ่าย/เงินยืม) : Bank of ACC

ภายในใช้ - 12/9/2555

  เงื่อนไขการปรากฏค่าของ Book of ACC ใน detail (รายรับ/รายจ่าย/เงินยืม) - ต้องไม่มีการใส่ใดๆ ใน Book of ACC - จะดึงค่ามาจาก sourcedoc (BookBank_SV และ BookBank_CR) อิงตาม ACC

 

 

 

  

การเงิน

 

Google has added The Pirate Bay's domain names to its blacklist

ข่าวสาร - 12/9/2555

  Google has quietly expanded its list of censored search phrases with the addition of The Pirate Bay’s domain names. The blacklist prevents popular keywords from appearing in Google’s Instant and Autoc...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า