อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Windows 7 - Windows Logged on With Temporary Profile

เว็บเพจ - 19/10/2555

  Sometimes Windows 7 OS may not read your correct user profile properly, instead, load with temporary profile which will look completely different. If you are not aware of temp profile or missed to se...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : การเงิน : detail (รายรับ/รายจ่าย/เงินยืม) : Bank of ACC

ภายในใช้ - 12/9/2555

  เงื่อนไขการปรากฏค่าของ Book of ACC ใน detail (รายรับ/รายจ่าย/เงินยืม) - ต้องไม่มีการใส่ใดๆ ใน Book of ACC - จะดึงค่ามาจาก sourcedoc (BookBank_SV และ BookBank_CR) อิงตาม ACC

 

 

 

  

การเงิน

 

Google has added The Pirate Bay's domain names to its blacklist

ข่าวสาร - 12/9/2555

  Google has quietly expanded its list of censored search phrases with the addition of The Pirate Bay’s domain names. The blacklist prevents popular keywords from appearing in Google’s Instant and Autoc...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

error_exportSQL 31aug12 : 10.00 am

ภายในใช้ - 31/8/2555

  ไม่พบป้ญหาตามแจ้ง ทดสอบ 3 รอบ ข้อมูลล่าสุดตามไฟล์แนบ..... error 127960 ตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

Motorola Unveils “Unlock My Device” Page, Unlocking Bootloaders With Motorola’s Help

ข่าวสาร - 21/8/2555

  Motorola has given us a whole new reason to celebrate during tonight’s happy hour, as the company has officially launched the new “Unlock My Device” page. Yes, you read that right, meaning Motorola de...

 

 

 

  

แอนดรอยด์

 

End of Life : Symantec AntiVirus

ซอฟท์แว - 11/8/2555

  On September 27, 2007, Symantec Endpoint Protection 11.0 was made generally available. With this release, Symantec Corporation will End of Life ("EOL") multiple older products, including any Maintenan...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : pdf reader

ซอฟท์แว - 10/8/2555

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

ปรับช่อง filed ให้กว้างขึ้น

ภายในใช้ - 4/8/2555

  ตาม file ดังแนบ ขอให้ปรับ ช่อง ประเภทงาน , Lab , status , year , code_groupsource, code_workplan, code_lab , code_budget, code_project ขอให้เพิ่มช่องไฟอีก 5 ตัวอักษร และขอให้ปรับช่อง bookbank_SV และ C...

 

 

 

  

การเงิน

 

เรียก รายงานยอดคงเหลือ แบบ excel ไม่ได้

ภายในใช้ - 4/8/2555

  เรียก รายงานยอดคงเหลือ แบบ excel ไม่ได้ หน้าจอแสดง Microsoft VBScript runtime error '800a01a8' Object required: 'Page' /cacc/report/report_balance_acc.asp, line 92

 

 

 

  

การเงิน

 

ขอแก้ไขรายงานฯ ให้ด่วนที่สุดนะคะ

ภายในใช้ - 25/7/2555

รู้แล้วว่าทำไมถึงไม่เท่ากัน และขอให้แก้ไขในรายงานยอดคงเหลือ ทุกรายงาน

  เนื่องด้วยในรายงานยอดคงเหลือ column "คงเหลือหลังproposal [11] 10+3 นั้น ได้เคยให้คุณธีแก้ไขแล้ว โดยจะต้องเป็น 10+3-6 ค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ]
จำนวน 20 หน้า