อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
export ไป axt.xls

ภายในใช้ - 14/6/2555

  ต้องการ export รายจ่ายไปยัง Axapta.xls ในส่วนที่เป็นผล และ กัน ในส่วนที่กันตัวอักษรสีชมพู ดูตัวอย่าง sheet acc-37 ดังแนบ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : Excel : function CutDetail

ภายในใช้ - 30/5/2555

  This file will contain function which will cut all word after these phase : - งวดที่ - รอเงิน by default excel security will not allow to use user define function. to correct this : - Tools > ...

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : Problem : Date Method

เว็บเพจ - 29/5/2555

  เป็นปัญหาเสมอ กับการเรียกใช้ function ที่เกี่ยวข้องกับ วันเดือนปี จะใช้งาน ต้องตรวจสอบก่อนว่า ภาษานั้นๆ มี ข้อผิดพลาดนี้หรือไม่ เช่น system date format = 29/5/2555 year = 2012 month = 5 day = 2...

 

 

 

  

การเงิน

 

ID 55558 ซ้ำ

ภายในใช้ - 10/5/2555

  เนื่องด้วย ID 55558 ซ้ำ รบกวน ลบ รายการที่ไม่มี ACC และ TOR 12,743,700.-บาท ออกให้ด้วยนะคะ

 

 

 

  

การเงิน

 

AnyToISO Professional 3.4 Build 442

ซอฟท์แว - 5/5/2555

  AnyToISO is a simple application which allows users to convert their files into ISO images. The ultimate ISO Creator for Windows: can create ISO from almost everything including all CD/DVD images form...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

รายงานยอดคงเหลือ ACC แสดงซ้ำ 2 ครั้ง

ภายในใช้ - 19/4/2555

  ในรายงานยอดคงเหลือ ACC แสดงซ้ำ 2 ครั้ง

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : problem : investigated : รายงานเงินคงเหลือจาก ACCESS กับ SQL ไม่เท่ากัน

ภายในใช้ - 18/4/2555

  เมื่อ compare รายงานดังกล่าย จะระบบเดิม ACCESS กับ SQL โดยยังไม่ต้องดูรายละเอียด ซึ่งดูจากหน้าสุดท้าย ของ รายงานทั้ง 2 ระบบ จะเห็นว่า ไม่เท่ากัน

 

 

 

  

การเงิน

 

mis ใน Ms-access แผนรับจ่ายขาด ผลรับจ่ายเบิ้ล

ภายในใช้ - 12/4/2555

  แผนรายรับ-จ่าย ยอดถูกต้องแล้ว ส่วนผลรายรับ ยังเป็นยอด พันล้านบาทอยู่ ส่วนผลรายจ่ายจะตรวจสอบกับอะไรดีถึงจะรู้ว่าถูกต้องคะ และแนบไฟล์ที่คุณธีต้องใช้มาด้วยแล้ว

 

 

 

  

การเงิน

 

Nuclear Coffee Recover Passwords 1.0.0.18 Multilingual

ซอฟท์แว - 5/4/2555

  Recover all your passwords from more than 100+ programs. Features - Recover passwords from 108 installed software programs, including such popular programs as Mozilla Firefox, MSN Messenger, Mic...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Printer Driver

ซอฟท์แว - 4/4/2555

  HP Color LaserJet CM1015/CM1017 Multifunction Printer series HP LaserJet M1522 Multifunction Printer series Type: Driver - Universal Print Driver Version: 5.4.0 (1 Dec 2011) Operating System(s...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า