อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Connectify Pro 3.3.0.23104 (WiFi Hotspot)

ซอฟท์แว - 27/3/2555

  The Connectify application will turn your Windows 7 laptop into a WiFi Hotspot to share the Internet with friends, co-workers, and mobile devices. Connectify is running in the Notification Tray next t...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : การเงิน : error ใหม่ upload ได้ที่นี่....

ภายในใช้ - 26/3/2555

  ปัจจุบันจะใช้วิธีลบ deteail ออกไป ทำให้เมื่อมีการป้อน detail ใหม่ จะทำให้ id ของ detail นั้น ไปตรงกับ เลขที่ ใบรับเงินสด ที่ดูเหมือนถูกยกเลิกไปแล้ว แต่กลับมาเป็นการอ้างอิงใหม่ ทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้ ...

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : create / error

ภายในใช้ - 20/3/2555

  รวบรวม ปัญหา สิ่งที่ยังไม่ได้แก้ไข และ แก้ไขไปแล้ว

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : รายงานเงินยืมคงค้าง

ภายในใช้ - 19/3/2555

  ตัวอย่าง รายงานเงินยืมค คงค้าง ณ ปัจจุบัน Posted : 29/8/2554

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : Corrected

ภายในใช้ - 19/3/2555

  เพิ่ม "ค้นหาจาก Ref" กรณีที่ มีข้อมูลเยอะมาก จะเกิด Timeout.... กรณีที่ ref = 55-123 ระบบจะมองเป็น -68 ดังนั้นไม่ควรใช้... corrected : 16/3/2555

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : รายงานเงินยืม ตาม ACC ไม่เท่ากัน

ภายในใช้ - 13/3/2555

  สรุปรายงานเงินยืมคงค้างตาม ACC ใน ACCESS กัน รายงานเงินยืมคงค้าง ACC ใน web ไม่เท่ากัน เป็น ล้าน Posted : 20/2/2555

 

 

 

  

การเงิน

 

Update : End of Life : Microsoft SQL Server

ซอฟท์แว - 3/2/2555

  เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา การสนับสนุน Service Pack เวอร์ชั่นล่าสุดของ SQL Server 2000 ซึ่งคือ Service Pack 4 (SP4) ได้เปลี่ยนจากการให้บริการสนับสนุนหลัก (Mainstream Support) ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

เบิกอุปกรณ์

ภายในใช้ - 30/1/2555

  30/1/2555 Lab : SBI Room : B5-15 User : apiluck.m@gmail.com Utp cable 3M = 1 qty

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.หัวข้อทั่วไป

 

Wondershare Data Recovery for Android v1.0.0.18

ซอฟท์แว - 5/1/2555

  Accidentally deleted, formatted SD card on your Android phone, or lost all data on it due to improper operation and other reasons? This Android data recovery can recover any photos & videos generated ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Nvidia Driver

ซอฟท์แว - 5/1/2555

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า