อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
MIS : การเงิน : create / error

ภายในใช้ - 20/3/2555

  รวบรวม ปัญหา สิ่งที่ยังไม่ได้แก้ไข และ แก้ไขไปแล้ว

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : รายงานเงินยืมคงค้าง

ภายในใช้ - 19/3/2555

  ตัวอย่าง รายงานเงินยืมค คงค้าง ณ ปัจจุบัน Posted : 29/8/2554

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : Corrected

ภายในใช้ - 19/3/2555

  เพิ่ม "ค้นหาจาก Ref" กรณีที่ มีข้อมูลเยอะมาก จะเกิด Timeout.... กรณีที่ ref = 55-123 ระบบจะมองเป็น -68 ดังนั้นไม่ควรใช้... corrected : 16/3/2555

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : รายงานเงินยืม ตาม ACC ไม่เท่ากัน

ภายในใช้ - 13/3/2555

  สรุปรายงานเงินยืมคงค้างตาม ACC ใน ACCESS กัน รายงานเงินยืมคงค้าง ACC ใน web ไม่เท่ากัน เป็น ล้าน Posted : 20/2/2555

 

 

 

  

การเงิน

 

Update : End of Life : Microsoft SQL Server

ซอฟท์แว - 3/2/2555

  เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา การสนับสนุน Service Pack เวอร์ชั่นล่าสุดของ SQL Server 2000 ซึ่งคือ Service Pack 4 (SP4) ได้เปลี่ยนจากการให้บริการสนับสนุนหลัก (Mainstream Support) ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

เบิกอุปกรณ์

ภายในใช้ - 30/1/2555

  30/1/2555 Lab : SBI Room : B5-15 User : apiluck.m@gmail.com Utp cable 3M = 1 qty

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.หัวข้อทั่วไป

 

Wondershare Data Recovery for Android v1.0.0.18

ซอฟท์แว - 5/1/2555

  Accidentally deleted, formatted SD card on your Android phone, or lost all data on it due to improper operation and other reasons? This Android data recovery can recover any photos & videos generated ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Nvidia Driver

ซอฟท์แว - 5/1/2555

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : Problem : Math.Round Method

เว็บเพจ - 29/12/2554

  เป็นปัญหาจริงๆ กับการเรียกใช้ function round() จะใช้งาน ต้องตรวจสอบก่อนว่า ภาษานั้นๆ มี ข้อผิดพลาดนี้หรือไม่ เช่น 4.4 --> round(4.4) = 4 4.5 --> round(4.5) = 4 ===> 5 4.6 --> round(4.6) = 5 5.5...

 

 

 

  

การเงิน

 

Download : GetDataBack for NTFS & FAT

ซอฟท์แว - 14/11/2554

  Recover your files when the data is no longer accessible due to formatting, fdisk, virus attack, power or software failure.
  Get everything back even when the drive’s partition table, boot recor...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า