อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
FreeNAS 8.0.1 Release Candidate 1

ซอฟท์แว - 18/9/2554

  FreeNAS is based on FreeBSD using Samba, and PHP, supports software RAID; it can be accessed by protocols CIFS (SMB), Apple Mac AFP, FTP, SSH, iSCSI, and NFS. FreeNAS to work you need a computer with ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

GraphicRiver Selective Color Actions

ซอฟท์แว - 16/9/2554

  With Selective Color Actions you can convert your image into black & white with selective color image, which adds style, depth, drama and interest in your images

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Garden Gnome Software Pano2VR v3.1

ซอฟท์แว - 12/9/2554

  Pano2VR for Mac OS X, Windows and Linux is an application to convert spherical or cylindrical panoramic images into Adobe Flash 9 & 10, HTML5 (iPhone/iPad), or QuickTime VR (QTVR) with features such a...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

NS Basic App Studio v1.2.5e

ซอฟท์แว - 12/9/2554

  NS Basic/App Studio is a complete, powerful development environment. Create your app on your desktop, then download to your device and run. ■Develop on Windows ■Target iPhone, iPad, ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Foryoursoft BatchRename Pro 3.68

ซอฟท์แว - 10/9/2554

  Batch rename files and folders with all kinds of customizable renaming rules, especially rename MP3 with ID3 Tag, and rename pictures with EXIF data. It can also convert or resize your photos, and enc...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

PDFCreator 1.2.3

ซอฟท์แว - 10/9/2554

  PDFCreator is a handy and accessible application designed to help you easily create PDFs from any Windows application. You can use PDFCreator like a printer in Word, StarCalc or any other software of...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Wondershare QuizCreator 4.2.0

ซอฟท์แว - 5/9/2554

  Wondershare QuizCreator - Easily create Flash-based interactive quizzes and assessments and send quiz reports with great flexibility. Wondershare QuizCreator is a robust quiz tool that lets quiz desig...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Predator Professional Edition 2.3.1.605

ซอฟท์แว - 5/9/2554

  PREDATOR locks your PC when you are away, even if your Windows session is still opened. It uses a regular USB flash drive as an access control device, and works as follows: protect your computer wit...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Sumatra PDF 1.8.4406

ซอฟท์แว - 5/9/2554

  Sumatra PDF is a slim, free, open-source PDF, DjVu, XPS, CBR, CBZ viewer for Windows. Sumatra has a minimalistic design. Simplicity has a higher priority than a lot of features. It's small and starts ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Elcomsoft Wireless Security Auditor Pro v4.0.211.0

ซอฟท์แว - 2/9/2554

  Elcomsoft Wireless Security Auditor - a new program that effectively uses the computing power of modern graphics cards for the recovery and audit passwords for wireless networks at speeds unattainable...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ]
จำนวน 20 หน้า