อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
MIS : การเงิน : แผน TOR

ภายในใช้ - 5/10/2558

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : จัดซื้อ

ภายในใช้ - 18/9/2558

  จากข้อมูลการเทียบเคียงข้อมูลและ excel อ้างอิงใหม่ จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นได้ผ่าน Act2 ซึ่งจะกำหนดค่า ACC แล้ว

 

 

 

  

จัดซื้อ

 

Download : HP Officejet pro X476dw

ซอฟท์แว - 10/9/2558

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.ทั่วไป.หัวข้อทั่วไป

 

Windows 10 might be spying on you even after you tell it to stop

เว็บเพจ - 15/8/2558

  Windows 10 uses the Internet a lot to support many of its features. The operating system also sports numerous knobs to twiddle that are supposed to disable most of these features and the potentially p...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.ทั่วไป.เทคโนโลยี.หัวข้อทั่วไป

 

ASCII Encoding Reference

เว็บเพจ - 13/7/2558

  Your browser will encode input, according to the character-set used in your page.

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

ปรับ format รายงานยอดคงเหลือ

ภายในใช้ - 20/6/2558

  ขอปรับ format แบบ pdf และ xls เพื่อความคล่องตัวในการ monitoring ค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

เพิ่ม field budget และแก้ field-groupmain ของ EESH,IPC,BKT,สทภ

ภายในใช้ - 19/6/2558

  1.เพิ่ม filed budget เพื่อให้แสดง ใบเบิก ส่วน ประเภทงบ/โครงการ และชื่อ lab ให้ปรับจากส่วนแผนงาน ลงมาที่ ประเภทงบ/โครงการค่ะ 2.เพิ่ม field ใน access มีการปรับแก้ field-groupmain ของ EESH,IPC,BKT,สทภ

 

 

 

  

การเงิน

 

Disable IPv6 on Mac

เว็บเพจ - 19/5/2558

  Turning off IPv6 on Lion or Mountain Lion can help minimize Mac network client issues such as disconnects on secure, enterprise networks, including Syracuse University's AirOrangeX network and the Res...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

How to Disable Protected View in Microsoft Excel

ซอฟท์แว - 17/3/2558

  You may find that the numbers displayed in your Volatility Backup XLS do not match the numbers in Corporate Focus. This mis-display of numbers is due to the “Protected View” setting within Microsoft E...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Driver Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter

ข่าวสาร - 16/3/2558

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ]
จำนวน 20 หน้า