อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
ปรับ format รายงานยอดคงเหลือ

ภายในใช้ - 20/6/2558

    ขอปรับ format แบบ pdf และ xls เพื่อความคล่องตัวในการ monitoring ค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

เพิ่ม field budget และแก้ field-groupmain ของ EESH,IPC,BKT,สทภ

ภายในใช้ - 19/6/2558

    1.เพิ่ม filed budget เพื่อให้แสดง ใบเบิก ส่วน ประเภทงบ/โครงการ และชื่อ lab ให้ปรับจากส่วนแผนงาน ลงมาที่ ประเภทงบ/โครงการค่ะ 2.เพิ่ม field ใน access มีการปรับแก้ field-groupmain ของ EESH,IPC,BKT,สทภ

 

 

 

  

การเงิน

 

Disable IPv6 on Mac

เว็บเพจ - 19/5/2558

    Turning off IPv6 on Lion or Mountain Lion can help minimize Mac network client issues such as disconnects on secure, enterprise networks, including Syracuse University's AirOrangeX network and the Res...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

How to Disable Protected View in Microsoft Excel

ซอฟท์แว - 17/3/2558

    You may find that the numbers displayed in your Volatility Backup XLS do not match the numbers in Corporate Focus. This mis-display of numbers is due to the “Protected View” setting within Microsoft E...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Driver Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter

ข่าวสาร - 16/3/2558

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Skype

ซอฟท์แว - 23/1/2558

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Logitech QuickCam Software

ซอฟท์แว - 22/1/2558

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Driver RAlink RT 3290

ซอฟท์แว - 9/12/2557

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.ทั่วไป

 

เพิ่ม field รายงานยอดคงเหลือ.xls

ภายในใช้ - 2/12/2557

 

 

 

  

การเงิน

 

สรุปยอดรวมโครงการ

ภายในใช้ - 5/9/2557

    สำหรับ ACC ประโยชน์ เตรียมปิดโครงการ/งาน ซึ่งจะต้องมีการ กระทบยอดก่อนปิด A) การ search จะ search ตามสถานะภาพ เช่น End , on-going , ALL B) การ search ขอให้ search ได้ ดังนี้ 1.ตามรหัส แผนง...

 

 

 

  

การเงิน

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า