อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Download : Skype

ซอฟท์แว - 23/1/2558

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Logitech QuickCam Software

ซอฟท์แว - 22/1/2558

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Driver RAlink RT 3290

ซอฟท์แว - 9/12/2557

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.ทั่วไป

 

เพิ่ม field รายงานยอดคงเหลือ.xls

ภายในใช้ - 2/12/2557

 

 

 

  

การเงิน

 

สรุปยอดรวมโครงการ

ภายในใช้ - 5/9/2557

    สำหรับ ACC ประโยชน์ เตรียมปิดโครงการ/งาน ซึ่งจะต้องมีการ กระทบยอดก่อนปิด A) การ search จะ search ตามสถานะภาพ เช่น End , on-going , ALL B) การ search ขอให้ search ได้ ดังนี้ 1.ตามรหัส แผนง...

 

 

 

  

การเงิน

 

error export sql 2 access

ภายในใช้ - 3/9/2557

 

 

 

  

การเงิน

 

My WIFI Router 1.0.0 (WiFi Hotspot)

ซอฟท์แว - 17/8/2557

    Turn Your PC into a Wi-Fi Hotspot for Free A free virtual WiFi router software which can converts your Windows XP, 7 & 8 laptop/PC into a WiFi Hotspots with one click. Easy to Create a Secure Free...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

ลิเธียมไอออน (Lithium-ion) vs ลีเธียม-โพลิเมอร์ (Lithium-Polymer)

เว็บเพจ - 5/8/2557

    ปัจจุบัน มือถือปกติ และสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่อยู่ 2 ประเภทหลักๆ คือ Lithium Ion และ Lithium Polymer ซึ่ง ทั้ง 2 อย่างจะให้ผลที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนทีเดียว ลิเธียมไอออน (Li...

 

 

 

  

ทั่วไป.เทคโนโลยี

 

MIS : How to correct holiday

ภายในใช้ - 29/7/2557

    mis\www\include\chk_holiday.inc ----> function IdentifyHoliDay -----> MIS codebase\dhtmlxcalendar_th.js -----> MIS MISDOC IPC_DOC EESH need copy last line to codebase\dhtmlxcalendar_th_en.js ---...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : การเงิน : เงินยืม : วันครบกำหนด : รายงาน

ภายในใช้ - 24/7/2557

    เนื่องจากความต้องการในการรายงานเงินยืมให้ถูกต้องและเป็นประโยช์น ต่อทุกฝ่าย จึงมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวนวันเกินกำหนด ดังนี้ :- 1. ระบบจะใช้วันครบกำหนด (duedate) ในการคำนวนเป็นหลัก 2. สำหรับข้อมูลเก่...

 

 

 

  

การเงิน

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ]
จำนวน 20 หน้า