อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
เพิ่ม field รายงานยอดคงเหลือ.xls

ภายในใช้ - 2/12/2557

 

 

 

  

การเงิน

 

สรุปยอดรวมโครงการ

ภายในใช้ - 5/9/2557

  สำหรับ ACC ประโยชน์ เตรียมปิดโครงการ/งาน ซึ่งจะต้องมีการ กระทบยอดก่อนปิด A) การ search จะ search ตามสถานะภาพ เช่น End , on-going , ALL B) การ search ขอให้ search ได้ ดังนี้ 1.ตามรหัส แผนง...

 

 

 

  

การเงิน

 

error export sql 2 access

ภายในใช้ - 3/9/2557

 

 

 

  

การเงิน

 

My WIFI Router 1.0.0 (WiFi Hotspot)

ซอฟท์แว - 17/8/2557

  Turn Your PC into a Wi-Fi Hotspot for Free A free virtual WiFi router software which can converts your Windows XP, 7 & 8 laptop/PC into a WiFi Hotspots with one click. Easy to Create a Secure Free...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

ลิเธียมไอออน (Lithium-ion) vs ลีเธียม-โพลิเมอร์ (Lithium-Polymer)

เว็บเพจ - 5/8/2557

  ปัจจุบัน มือถือปกติ และสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ใช้แบตเตอรี่อยู่ 2 ประเภทหลักๆ คือ Lithium Ion และ Lithium Polymer ซึ่ง ทั้ง 2 อย่างจะให้ผลที่แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนทีเดียว ลิเธียมไอออน (Li...

 

 

 

  

ทั่วไป.เทคโนโลยี

 

MIS : How to correct holiday

ภายในใช้ - 29/7/2557

  mis\www\include\chk_holiday.inc ----> function IdentifyHoliDay -----> MIS codebase\dhtmlxcalendar_th.js -----> MIS MISDOC IPC_DOC EESH need copy last line to codebase\dhtmlxcalendar_th_en.js ---...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : การเงิน : เงินยืม : วันครบกำหนด : รายงาน

ภายในใช้ - 24/7/2557

  เนื่องจากความต้องการในการรายงานเงินยืมให้ถูกต้องและเป็นประโยช์น ต่อทุกฝ่าย จึงมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวนวันเกินกำหนด ดังนี้ :- 1. ระบบจะใช้วันครบกำหนด (duedate) ในการคำนวนเป็นหลัก 2. สำหรับข้อมูลเก่...

 

 

 

  

การเงิน

 

PDTI mail certificate

ภายในใช้ - 7/7/2557

  - Download PDTIRootCA.cer - Double click and choose 'Install Certificate...' - Certificate Import Wizard will popup then choose 'Next' - Choose 'Place all certificates in the follo...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Wine 1.7.20 Dev

ซอฟท์แว - 18/6/2557

  Wine is an Open Source implementation of the Windows API on top of X, OpenGL, and Unix. Think of Wine as a compatibility layer for running Windows programs. Wine does not require Microsoft Windows, as...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

KB : Windows 7 : How to : Sharing files across different subnets

เว็บเพจ - 27/5/2557

  If you have a Windows 7 computers on different subnets, as I do, you may want to enable sharing files between them and this involves enabling file sharing across different subnets. The setup I will...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า