อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
MIS : การเงิน : เงินยืม : วันครบกำหนด : รายงาน

ภายในใช้ - 24/7/2557

  เนื่องจากความต้องการในการรายงานเงินยืมให้ถูกต้องและเป็นประโยช์น ต่อทุกฝ่าย จึงมีการเปลี่ยนวิธีการคำนวนวันเกินกำหนด ดังนี้ :- 1. ระบบจะใช้วันครบกำหนด (duedate) ในการคำนวนเป็นหลัก 2. สำหรับข้อมูลเก่...

 

 

 

  

การเงิน

 

PDTI mail certificate

ภายในใช้ - 7/7/2557

  - Download PDTIRootCA.cer - Double click and choose 'Install Certificate...' - Certificate Import Wizard will popup then choose 'Next' - Choose 'Place all certificates in the follo...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Wine 1.7.20 Dev

ซอฟท์แว - 18/6/2557

  Wine is an Open Source implementation of the Windows API on top of X, OpenGL, and Unix. Think of Wine as a compatibility layer for running Windows programs. Wine does not require Microsoft Windows, as...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

KB : Windows 7 : How to : Sharing files across different subnets

เว็บเพจ - 27/5/2557

  If you have a Windows 7 computers on different subnets, as I do, you may want to enable sharing files between them and this involves enabling file sharing across different subnets. The setup I will...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

All VLAN and IP assigned

เอกสาร - 3/2/2557

  ตามไฟล์ดังแนบ

 

 

 

  

ระบบเครือข่าย

 

form

ภายในใช้ - 29/1/2557

  ไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : Sourcedoc

ภายในใช้ - 20/1/2557

  17/1/2557 เติมเต็ม ชื่อแผนงาน ตามไฟล์ดังแนบ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : รายงานยอดคงเหลือ ACC

ภายในใช้ - 17/1/2557

  ในกรณีที่ออกรายงาน ACC lab workplan ซึ่งจะมี subtotal 2 ชั้น จะเกิดความผิดพลาดขึ้น เมื่อมีข้อมูลเพียง ชุดเดียวในกลุ่ม workplan 19/01/2557 ข้อผิดพลาดที่พบ เมื่อมีข้อมูลเพียง ชุดเดียวในกลุ่ม ...

 

 

 

  

การเงิน

 

รายงาน ตัวอักษรซ้อนทับกัน

ภายในใช้ - 16/1/2557

  รายงาน ตัวอักษรซ้อนทับกัน

 

 

 

  

การเงิน

 

ขอรายงานตามรหัสแผนงาน

ภายในใช้ - 14/1/2557

  ขอรายงานตามรหัสแผนงาน ตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า