อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
All VLAN and IP assigned

เอกสาร - 3/2/2557

  ตามไฟล์ดังแนบ

 

 

 

  

ระบบเครือข่าย

 

form

ภายในใช้ - 29/1/2557

  ไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : Sourcedoc

ภายในใช้ - 20/1/2557

  17/1/2557 เติมเต็ม ชื่อแผนงาน ตามไฟล์ดังแนบ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : รายงานยอดคงเหลือ ACC

ภายในใช้ - 17/1/2557

  ในกรณีที่ออกรายงาน ACC lab workplan ซึ่งจะมี subtotal 2 ชั้น จะเกิดความผิดพลาดขึ้น เมื่อมีข้อมูลเพียง ชุดเดียวในกลุ่ม workplan 19/01/2557 ข้อผิดพลาดที่พบ เมื่อมีข้อมูลเพียง ชุดเดียวในกลุ่ม ...

 

 

 

  

การเงิน

 

รายงาน ตัวอักษรซ้อนทับกัน

ภายในใช้ - 16/1/2557

  รายงาน ตัวอักษรซ้อนทับกัน

 

 

 

  

การเงิน

 

ขอรายงานตามรหัสแผนงาน

ภายในใช้ - 14/1/2557

  ขอรายงานตามรหัสแผนงาน ตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

เรียก รายละเอียดไม่ได้

ภายในใช้ - 6/1/2557

  เรียก รายละเอียดไม่ได้ ตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

Download : Tools app for Windows

ซอฟท์แว - 6/12/2556

  Some useful application. . .

 

 

 

  

การเงิน.คอมพิวเตอร์.จัดซื้อ.ทะเบียนครุภัณฑ์

 

MIS : การเงิน : New ID process

ภายในใช้ - 28/10/2556

  ป้อนรายจ่าย Act-1 หาก Add new ระบบจะตรวจสอบไม่ให้มีเลขซ้ำกัน ป้อนรายจ่าย Act2 - ระบบจะตรวจสอบไม่ให้มีเลขซ้ำกัน เฉพาะ กรณีที่มีคำว่า "New ID process" และจะ copy ขัอมูล กลับไปยัง Act1

 

 

 

  

การเงิน.จัดซื้อ

 

I Am Malala : The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban

ข่าวสาร - 11/10/2556

  In 2009 Malala Yousafzai began writing a blog on BBC Urdu about life in the Swat Valley as the Taliban gained control, at times banning girls from attending school. When her identity was discovered, M...

 

 

 

  

ทั่วไป

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า