อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
form

ภายในใช้ - 29/1/2557

  ไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : Sourcedoc

ภายในใช้ - 20/1/2557

  17/1/2557 เติมเต็ม ชื่อแผนงาน ตามไฟล์ดังแนบ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : รายงานยอดคงเหลือ ACC

ภายในใช้ - 17/1/2557

  ในกรณีที่ออกรายงาน ACC lab workplan ซึ่งจะมี subtotal 2 ชั้น จะเกิดความผิดพลาดขึ้น เมื่อมีข้อมูลเพียง ชุดเดียวในกลุ่ม workplan 19/01/2557 ข้อผิดพลาดที่พบ เมื่อมีข้อมูลเพียง ชุดเดียวในกลุ่ม ...

 

 

 

  

การเงิน

 

รายงาน ตัวอักษรซ้อนทับกัน

ภายในใช้ - 16/1/2557

  รายงาน ตัวอักษรซ้อนทับกัน

 

 

 

  

การเงิน

 

ขอรายงานตามรหัสแผนงาน

ภายในใช้ - 14/1/2557

  ขอรายงานตามรหัสแผนงาน ตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

เรียก รายละเอียดไม่ได้

ภายในใช้ - 6/1/2557

  เรียก รายละเอียดไม่ได้ ตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

Download : Tools app for Windows

ซอฟท์แว - 6/12/2556

  Some useful application. . .

 

 

 

  

การเงิน.คอมพิวเตอร์.จัดซื้อ.ทะเบียนครุภัณฑ์

 

MIS : การเงิน : New ID process

ภายในใช้ - 28/10/2556

  ป้อนรายจ่าย Act-1 หาก Add new ระบบจะตรวจสอบไม่ให้มีเลขซ้ำกัน ป้อนรายจ่าย Act2 - ระบบจะตรวจสอบไม่ให้มีเลขซ้ำกัน เฉพาะ กรณีที่มีคำว่า "New ID process" และจะ copy ขัอมูล กลับไปยัง Act1

 

 

 

  

การเงิน.จัดซื้อ

 

I Am Malala : The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban

ข่าวสาร - 11/10/2556

  In 2009 Malala Yousafzai began writing a blog on BBC Urdu about life in the Swat Valley as the Taliban gained control, at times banning girls from attending school. When her identity was discovered, M...

 

 

 

  

ทั่วไป

 

ข้อเท็จจริงน่ารู้ของคลื่นความถี่ 3G ในประเทศไทย

บทความ - 4/10/2556

  นับตั้งแต่ที่การประมูลสัมปทานความถี่การให้บริการ 3G ในบ้านเราเสร็จสิ้นไป มีคำหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้โฆษณากันอย่างแพร่หลาย นั่นคือคำว่า 3G แท้ / 3G เทียม หรือ 3G จริง / 3G ปลอม แล้วอะไรคือ 3G จริง ...

 

 

 

  

เทคโนโลยี.แอนดรอยด์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า