อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Download : Tools app for Windows

ซอฟท์แว - 6/12/2556

  Some useful application. . .

 

 

 

  

การเงิน.คอมพิวเตอร์.จัดซื้อ.ทะเบียนครุภัณฑ์

 

MIS : การเงิน : New ID process

ภายในใช้ - 28/10/2556

  ป้อนรายจ่าย Act-1 หาก Add new ระบบจะตรวจสอบไม่ให้มีเลขซ้ำกัน ป้อนรายจ่าย Act2 - ระบบจะตรวจสอบไม่ให้มีเลขซ้ำกัน เฉพาะ กรณีที่มีคำว่า "New ID process" และจะ copy ขัอมูล กลับไปยัง Act1

 

 

 

  

การเงิน.จัดซื้อ

 

I Am Malala : The Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the Taliban

ข่าวสาร - 11/10/2556

  In 2009 Malala Yousafzai began writing a blog on BBC Urdu about life in the Swat Valley as the Taliban gained control, at times banning girls from attending school. When her identity was discovered, M...

 

 

 

  

ทั่วไป

 

ข้อเท็จจริงน่ารู้ของคลื่นความถี่ 3G ในประเทศไทย

บทความ - 4/10/2556

  นับตั้งแต่ที่การประมูลสัมปทานความถี่การให้บริการ 3G ในบ้านเราเสร็จสิ้นไป มีคำหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้โฆษณากันอย่างแพร่หลาย นั่นคือคำว่า 3G แท้ / 3G เทียม หรือ 3G จริง / 3G ปลอม แล้วอะไรคือ 3G จริง ...

 

 

 

  

เทคโนโลยี.แอนดรอยด์

 

CyanogenMod team raises $7m; aims to become larger than Windows Phone

ข่าวสาร - 27/9/2556

  It all started four years ago when one man - username 'cyanogen' on the XDA Developers forums - created a custom ROM for the first commercially available Android handset, the T-Mobile G1 (known also ...

 

 

 

  

แอนดรอยด์

 

Sony warns that unlocking the Z1 will render camera useless

ข่าวสาร - 27/9/2556

  According to a post over at the Sony support website, unlocking the bootloader on the just released Xperia Z1 will break camera functionality on the device. Warning! At the moment, unlocking...

 

 

 

  

แอนดรอยด์

 

Web Browsers

ซอฟท์แว - 18/9/2556

  CoolNovo is another web browser that's based on the same engine as the original Google Chrome and adds a bunch of handy new tools that make it even easier and more enjoyable to use. The interface i...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : WebP Image format

ซอฟท์แว - 9/9/2556

  WebP (pronounced "weppy") is an image format that employs both lossy and lossless compression. It is developed by Google, based on technology acquired with the purchase of On2 Technologies. As a deriv...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

The researcher who hacked Zuckerberg's page to get rewarded but not from Facebook

ข่าวสาร - 23/8/2556

  Khalil Shreateh, the man who gained international fame a few days ago by writing on the Facebook wall of its CEO Mark Zuckerberg to prove there was a security flaw in the service, will get a monetary...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : การเงิน : เงินยืม : รายงาน และ รายละเอียดเงินยืม

ภายในใช้ - 23/8/2556

  ขอให้ออกเฉพาะ เงินยืมที่เคลียร์หมดเป็น 0 แล้วเท่านั้น และออกมากว่า 20 ฉบับ (คือให้ออกทั้งหมดที่มี ยกเว้น ฉบับที่ยังเคลียร์ไม่เป็น 0) What change. - Report on balance advance amount is 0 ha...

 

 

 

  

การเงิน

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ]
จำนวน 20 หน้า