อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
MIS : การเงิน : problem : เรียกชื่อบริษัทไม่ขี้น ดังเอกสารแนบ

ภายในใช้ - 12/6/2556

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near ')'. /cacc/report/Report_Cheque_expense_company.asp, line 167 Sol...

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : เงินยืม : ใบรับเงินสด

ภายในใช้ - 3/6/2556

  เพิ่มเติมตัวชี้หรือข้อมูลที่จะใช้ในการคัดกรองหรือระบุเฉพาะ การกดเลือก ใบรับเงินสด จะทำได้ใน "Clear เงินยืม บางส่วน" เท่านั้น - Type = "Clear เงินยืม" - No.act-2 = "เงินสด" - ต้องมีข้อมูล ใน Bank o...

 

 

 

  

การเงิน

 

Megaupload finished ?

ข่าวสาร - 2/6/2556

  It’s been quite the journey for Mega founder Kim Dotcom, but it seems like things are slowly coming to a conclusion. The High Court of New Zealand has ordered the FBI to return confiscated hard drives...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

ทะเบียนคุมเช็ค

ภายในใช้ - 31/5/2556

  มีเรื่องปรึกษาวันจันทร์ที่ 3/6/56 1.ทะเบียนคุมเช็ค 2.ทะเบียนคุมวันที่หมดอายุของเช็ค

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : ทะเบียนคุมส่งออก

ภายในใช้ - 29/5/2556

แบบฟอร์มทะเบียนคุมส่งออก

  Export to Excel XML format.

 

 

 

  

การเงิน

 

32-way Raspberry Pi Cluster Built By US PhD Candidate

ข่าวสาร - 22/5/2556

  A Raspberry Pi is an inexpensive, single-board computer, about the size of a credit card, that is capable of running Linux and other lightweight operating systems. Its processor is quite similar to th...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

ขอ link วันที่ ใน detail รายจ่าย

ภายในใช้ - 17/5/2556

  หากเป็นเรื่องเบิก ส่วนที่เป็นกองคลัง วันที่ในส่งบัญชี-จบ คือวันที่ที่เราส่งเรื่องเบิกออกไปที่กองคลัง ดูรายละเอียดตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : act2 / ใบเบิก

ภายในใช้ - 16/5/2556

  15/5/2556 : แก้ไขเพิ่มการแสดง จำนวนเงิน ในเลขที่ ในใบเบิก

 

 

 

  

การเงิน

 

Oxygen XML Editor 14.2

ซอฟท์แว - 13/5/2556

  Oxygen is the best XML editor available, with a large number of users ranging from beginners to XML experts. It is the only XML tool that supports all the XML schema languages. The XSLT and XQuery sup...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

LibreOffice v4.0.3

ซอฟท์แว - 13/5/2556

  LibreOffice is a comprehensive, professional-quality productivity suite that you can download and install for free. There is a large base of satisfied LibreOffice users worldwide, and it is available ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ]
จำนวน 18 หน้า