อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
ขอเพิ่ม, ขอปรับปรุง เกี่ยวกับเงินยืม

ภายในใช้ - 1/8/2556

  ขอเพิ่ม , ขอปรับปรุง รายงานเงินยืม ตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

Intelligence services fear Lenovo products due to back-doors

ข่าวสาร - 28/7/2556

  Lenovo might be the biggest computer maker in the world at the moment, but in the world of government intelligence and defence, they have a lot of ground to cover. Services in Australia, Britain, Can...

 

 

 

  

แอนดรอยด์

 

Barnaby Jack, Computer Hacker, Dead at 36

ข่าวสาร - 27/7/2556

  Barnaby Jack, a computer-security professional with a showman’s flair for demonstrating technical weaknesses in ATMs and medical devices, has died. He was 36. He died in San Francisco, where he liv...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

ปรับปรุง-รายงาน

ภายในใช้ - 26/7/2556

  ตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

ขอรายงาน ACC

ภายในใช้ - 15/7/2556

  ตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

cAcc_webRP

ภายในใช้ - 12/7/2556

 

 

 

  

การเงิน

 

KMUTT Software Product Key

ซอฟท์แว - 12/7/2556

  ซอฟต์แวร์มีลิขสิทธ์ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเท่านั้น

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : Logon for file server

ซอฟท์แว - 14/6/2556

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : การเงิน : problem : เรียกชื่อบริษัทไม่ขี้น ดังเอกสารแนบ

ภายในใช้ - 12/6/2556

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near ')'. /cacc/report/Report_Cheque_expense_company.asp, line 167 Sol...

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : เงินยืม : ใบรับเงินสด

ภายในใช้ - 3/6/2556

  เพิ่มเติมตัวชี้หรือข้อมูลที่จะใช้ในการคัดกรองหรือระบุเฉพาะ การกดเลือก ใบรับเงินสด จะทำได้ใน "Clear เงินยืม บางส่วน" เท่านั้น - Type = "Clear เงินยืม" - No.act-2 = "เงินสด" - ต้องมีข้อมูล ใน Bank o...

 

 

 

  

การเงิน

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า