อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
ทะเบียนคุมเช็ค

ภายในใช้ - 31/5/2556

  มีเรื่องปรึกษาวันจันทร์ที่ 3/6/56 1.ทะเบียนคุมเช็ค 2.ทะเบียนคุมวันที่หมดอายุของเช็ค

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : ทะเบียนคุมส่งออก

ภายในใช้ - 29/5/2556

แบบฟอร์มทะเบียนคุมส่งออก

  Export to Excel XML format.

 

 

 

  

การเงิน

 

32-way Raspberry Pi Cluster Built By US PhD Candidate

ข่าวสาร - 22/5/2556

  A Raspberry Pi is an inexpensive, single-board computer, about the size of a credit card, that is capable of running Linux and other lightweight operating systems. Its processor is quite similar to th...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

ขอ link วันที่ ใน detail รายจ่าย

ภายในใช้ - 17/5/2556

  หากเป็นเรื่องเบิก ส่วนที่เป็นกองคลัง วันที่ในส่งบัญชี-จบ คือวันที่ที่เราส่งเรื่องเบิกออกไปที่กองคลัง ดูรายละเอียดตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : act2 / ใบเบิก

ภายในใช้ - 16/5/2556

  15/5/2556 : แก้ไขเพิ่มการแสดง จำนวนเงิน ในเลขที่ ในใบเบิก

 

 

 

  

การเงิน

 

Oxygen XML Editor 14.2

ซอฟท์แว - 13/5/2556

  Oxygen is the best XML editor available, with a large number of users ranging from beginners to XML experts. It is the only XML tool that supports all the XML schema languages. The XSLT and XQuery sup...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

LibreOffice v4.0.3

ซอฟท์แว - 13/5/2556

  LibreOffice is a comprehensive, professional-quality productivity suite that you can download and install for free. There is a large base of satisfied LibreOffice users worldwide, and it is available ...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Microsoft will make $3.4 billion from Android in 2013

ข่าวสาร - 10/5/2556

  Windows Phone 8 may not be selling well, having captured just 5.6% of U.S phone sales in Q1 2013 (despite being a very good operating system). In April of this year, Microsoft won a legal battle that...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.แอนดรอยด์

 

International Space Station dumps Windows XP for Linux

ข่าวสาร - 10/5/2556

  Until this year, the astronauts who worked on board the International Space Station used Windows XP laptops. Now there's word that Windows XP has been discontinued on the ISS in favor of a version of...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

mis.ipc.kmutt.ac.th

ภายในใช้ - 10/5/2556

 

 

 

  

ทั่วไป

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ]
จำนวน 19 หน้า