อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
MIS : Logon for file server

ซอฟท์แว - 14/6/2556

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

MIS : การเงิน : problem : เรียกชื่อบริษัทไม่ขี้น ดังเอกสารแนบ

ภายในใช้ - 12/6/2556

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Incorrect syntax near ')'. /cacc/report/Report_Cheque_expense_company.asp, line 167 Sol...

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : เงินยืม : ใบรับเงินสด

ภายในใช้ - 3/6/2556

  เพิ่มเติมตัวชี้หรือข้อมูลที่จะใช้ในการคัดกรองหรือระบุเฉพาะ การกดเลือก ใบรับเงินสด จะทำได้ใน "Clear เงินยืม บางส่วน" เท่านั้น - Type = "Clear เงินยืม" - No.act-2 = "เงินสด" - ต้องมีข้อมูล ใน Bank o...

 

 

 

  

การเงิน

 

Megaupload finished ?

ข่าวสาร - 2/6/2556

  It’s been quite the journey for Mega founder Kim Dotcom, but it seems like things are slowly coming to a conclusion. The High Court of New Zealand has ordered the FBI to return confiscated hard drives...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

ทะเบียนคุมเช็ค

ภายในใช้ - 31/5/2556

  มีเรื่องปรึกษาวันจันทร์ที่ 3/6/56 1.ทะเบียนคุมเช็ค 2.ทะเบียนคุมวันที่หมดอายุของเช็ค

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : ทะเบียนคุมส่งออก

ภายในใช้ - 29/5/2556

แบบฟอร์มทะเบียนคุมส่งออก

  Export to Excel XML format.

 

 

 

  

การเงิน

 

32-way Raspberry Pi Cluster Built By US PhD Candidate

ข่าวสาร - 22/5/2556

  A Raspberry Pi is an inexpensive, single-board computer, about the size of a credit card, that is capable of running Linux and other lightweight operating systems. Its processor is quite similar to th...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

ขอ link วันที่ ใน detail รายจ่าย

ภายในใช้ - 17/5/2556

  หากเป็นเรื่องเบิก ส่วนที่เป็นกองคลัง วันที่ในส่งบัญชี-จบ คือวันที่ที่เราส่งเรื่องเบิกออกไปที่กองคลัง ดูรายละเอียดตามไฟล์ดังแนบค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : act2 / ใบเบิก

ภายในใช้ - 16/5/2556

  15/5/2556 : แก้ไขเพิ่มการแสดง จำนวนเงิน ในเลขที่ ในใบเบิก

 

 

 

  

การเงิน

 

Oxygen XML Editor 14.2

ซอฟท์แว - 13/5/2556

  Oxygen is the best XML editor available, with a large number of users ranging from beginners to XML experts. It is the only XML tool that supports all the XML schema languages. The XSLT and XQuery sup...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  ]
จำนวน 20 หน้า