อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Download : Tools app for Windows

ซอฟท์แว - 6/12/2556

    Some useful application. . .

 

 

 

  

การเงิน.คอมพิวเตอร์.จัดซื้อ.ทะเบียนครุภัณฑ์

 

MIS : ทะเบียนครุภัณฑ์

ภายในใช้ - 15/3/2556

    ต้นแบบของ ทะเบียนครุภัณฑ์ เริ่มให้ทดลองใช้งาน โครงสร้างเบื้องต้นประกอบด้วย ข้อมูลหลัก -------ข้อมูลสถานะ Status -------Tags -------รุปภาพ photo -------Files ด้วยความไม่ชัดเจนในการกำหนดสาร...

 

 

 

  

ทะเบียนครุภัณฑ์

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  ]
จำนวน 1 หน้า