อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
MIS : การเงิน : ใบอนุมัติ ACC

ภายในใช้ - 4/1/2562

  1.OH ACCTYPE = รายจ่ายอื่น ACCTYPEsub = รับจ่ายภายใน DESCDATA ขึ้นต้นด้วย OH 2.สาธารณูปโภค ACCTYPE = สาธารณูปโภค ACCTYPEsub = รับจ่ายภายใน 3.เข้ากองทุน ACCTYPE = ค่าตอ...

 

 

 

  

การเงิน

 

เวป mis เริ่ม ทดสอบระบบ

ภายในใช้ - 24/10/2561

  ขณะนี้กำลังทดสอบการใช้งานระบบ

 

 

 

  

การเงิน

 

การเงิน Monthly Report

ภายในใช้ - 5/9/2561

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : cAcc3 : Export SQL to access

ภายในใช้ - 28/2/2560

  if ever do export SQL to access, the step will need 1. run new.bat 2. run ExportSQL2Access.exe 110810 : will take time about 5 minute. 120308 : add sourcedoc and backup all field SQL to access...

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : ป้อนรายจ่าย : Clear ข้อมูลการจ่ายเช็ค : Excel monitor ลูกหนี้

ภายในใช้ - 29/12/2559

  ขั้นตอนการออกรายงาน Excel monitor ลูกหนี้ - click ป้อนรายจ่าย : Clear ข้อมูลการจ่ายเช็ค - click ค้นหาจาก Ref - ระบุ ปี - ระบุ ชื่อที่ต้องการ - click Search - จะปรากฎ "Excel monitor ลูกหนี้"

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : เงินยืม นับวันผิด

ภายในใช้ - 9/8/2559

  ให้ดูเลขที่ 625/59 ให้ด้วยค่ะ การนับวันจะผิดค่ะ Answer : วันที่ ครบกำหนด มาจากการคำนวน ด้วยเงื่อนไข เงินยืม 10 วัน การเปลี่ยนเงื่อนไข เป็น เงินยืม 25 วัน ภายหลัง ระบบจะไม่ยอม.

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : ใบสำคัญแจ้งการรับเงิน

ภายในใช้ - 8/6/2559

  ปรับปรุงเพิ่ม การออกรายการ PDF ตามชื่อ Contname หรือ ACC ไฟล์ทั้งหมด ดูได้โดย File sharing

 

 

 

  

การเงิน

 

MIS : การเงิน : แผน TOR

ภายในใช้ - 5/10/2558

 

 

 

  

การเงิน

 

ปรับ format รายงานยอดคงเหลือ

ภายในใช้ - 20/6/2558

  ขอปรับ format แบบ pdf และ xls เพื่อความคล่องตัวในการ monitoring ค่ะ

 

 

 

  

การเงิน

 

เพิ่ม field budget และแก้ field-groupmain ของ EESH,IPC,BKT,สทภ

ภายในใช้ - 19/6/2558

  1.เพิ่ม filed budget เพื่อให้แสดง ใบเบิก ส่วน ประเภทงบ/โครงการ และชื่อ lab ให้ปรับจากส่วนแผนงาน ลงมาที่ ประเภทงบ/โครงการค่ะ 2.เพิ่ม field ใน access มีการปรับแก้ field-groupmain ของ EESH,IPC,BKT,สทภ

 

 

 

  

การเงิน

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  ]
จำนวน 7 หน้า