อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
Windows : SMB1

เว็บเพจ - 19/1/2561

  sc.exe query lanmanworkstation sc.exe query MRXSMB10

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.ทั่วไป.หัวข้อทั่วไป

 

WannaCry Anti-Ransomware Patch KB4012598 by Microsoft (May 13, 2017)

ซอฟท์แว - 18/5/2560

  Security Update for Windows XP SP3. Security Update for Windows Server 2003. A security issue has been identified in a Microsoft software product that could affect your system.

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

How to find the IP address assigned to an interface that has been removed

เว็บเพจ - 6/3/2560

  use regedit HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces use the netsh command to accomplish this: netsh interface ipv4 dump That should give you ma...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Associate a file type or protocol with a specific program

เว็บเพจ - 18/2/2560

  - open "Control Panel" - choose "Default Programs" - choose "Associate a file type or protocol with a specific program" - select any name of file type then click "Change program" - select any prog...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Rebuild Icon Cache

เว็บเพจ - 18/2/2560

  Windows keeps an icon cache and if this file becomes corrupt for some reason, some or all of the shortcuts on your desktop may disappear. You can delete this file and then restart the computer to rebu...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Run System File Checker

เว็บเพจ - 18/2/2560

  If the two methods above did not work, there may be some system files that have become corrupt and the problem won’t go away until the files are repaired. The best way to do this is to run System...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Hide a User from the Welcome Screen in Windows

เว็บเพจ - 18/1/2560

  To hide a user's account from the welcome screen in Windows XP: 1.Open Registry Editor. 2.In Registry Editor, navigate to the following registry key: HKEY_LOCAL...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Download : Driver RD9700 USB2.0 To Fast Ethernet Adapter

ซอฟท์แว - 17/8/2559

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์

 

Replacing Your Wireless Mouse / Keyboard Receiver with Unifying

เว็บเพจ - 30/6/2559

  Wireless mice and keyboards are incredibly handy and a great way to reduce the tangle of wires on your desktop but what do you do when that tiny USB receiver, the one about the size of your fingernail...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.ทั่วไป.เทคโนโลยี.หัวข้อทั่วไป

 

How to stop the Windows 10 Upgrade from downloading on your system

เว็บเพจ - 5/1/2559

  There will be many people very excited about the prospect of upgrading to Windows 10 on the 29th of July. At the same time there are other users on Windows 7 and 8.1 who do not want any part of...

 

 

 

  

คอมพิวเตอร์.ทั่วไป.หัวข้อทั่วไป

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ]
จำนวน 10 หน้า