อ่าน/ค้นหา ข่าวสาร บทความ เอกสาร
 
clear
 
MIS : จัดซื้อ

ภายในใช้ - 18/9/2558

    จากข้อมูลการเทียบเคียงข้อมูลและ excel อ้างอิงใหม่ จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นได้ผ่าน Act2 ซึ่งจะกำหนดค่า ACC แล้ว

 

 

 

  

จัดซื้อ

 

Download : Tools app for Windows

ซอฟท์แว - 6/12/2556

    Some useful application. . .

 

 

 

  

การเงิน.คอมพิวเตอร์.จัดซื้อ.ทะเบียนครุภัณฑ์

 

MIS : การเงิน : New ID process

ภายในใช้ - 28/10/2556

    ป้อนรายจ่าย Act-1 หาก Add new ระบบจะตรวจสอบไม่ให้มีเลขซ้ำกัน ป้อนรายจ่าย Act2 - ระบบจะตรวจสอบไม่ให้มีเลขซ้ำกัน เฉพาะ กรณีที่มีคำว่า "New ID process" และจะ copy ขัอมูล กลับไปยัง Act1

 

 

 

  

การเงิน.จัดซื้อ

 
MIS-RD

การเงิน

คอมพิวเตอร์

งานบุคคล

จัดซื้อ

ทะเบียนครุภัณฑ์

ทั่วไป

เทคโนโลยี

บางขุนเทียน

ประชาสัมพันธ์

ระบบเครือข่าย

หัวข้อทั่วไป

แอนดรอยด์


ข่าวสาร

คู่มือ

ซอฟท์แว

บทความ

วารสาร

เอกสาร

 

1  ]
จำนวน 1 หน้า