เบิกอุปกรณ์
 

30/1/2555
Lab : SBI  Room : B5-15 User : apiluck.m@gmail.com
Utp cable 3M = 1 qty

23/05/2555
Lab : TCS    user : werawong.pong@gmail.com  
RJ45 UTP jack replace/install a new one

 

 ภายในใช้

30/1/2555

คอมพิวเตอร์.หัวข้อทั่วไป

27/1/2555